I det hypnotiska tillståndet har du möjligheten att befria dig själv från begränsande tankar om dig själv. Tänk dig att vara fri från oro, ångest, stress, smärta, sorg, beroende eller tankar om brist på exempelvis kärlek eller pengar. Hur skulle du leva ditt liv då?

För att optimera resultaten av din session lägger jag extra stor vikt på det inledande samtalet för att du ska känna dig helt trygg och få svar på alla dina eventuella frågor innan vi påbörjar hypnosen. Kanske har du en föreställning om att det är svårt att gå in i ett hypnotiskt tillstånd. Tvärt om är det ett helt naturligt tillstånd i gränslandet mellan sömn och vakenhet.

I stort sett kan alla bli hypnotiserade just för att det är ett naturligt tillstånd. I ett stadie av hypnos så kopplas det medvetna sinnets kritiska faktor mer eller mindre bort och då kan själva terapiförloppet starta.

Gamla tankemönster släpper taget om dig och du går vidare med ett friare, öppnare och mer tillåtande sinne, så att du har större möjlighet att skapa det liv du egentligen är menad att leva. Ett liv utifrån nya förutsättningar, där drömmar får ett naturligt utrymme och saker faller på plats med lätthet.
Image

— HYPNOS NYBESÖK

För dig som inte varit hos mig tidigare.

Innan sessionen ska du ha fyllt i ett formulär med ett antal frågor. Formuläret finner du här och ska vara mig tillhanda senast en vecka innan din bokade tid. Svaren på dina frågor använder jag som underlag för din session som då blir unikt anpassad för just dig, dina behov och det du önskar uppnå.

Jag kan aldrig garantera ett resultat eftersom att vi alla har olika förutsättningar för hur redo vi är att släppa taget om det som begränsar oss. Sessionerna hos mig är längre än hos många andra. Detta för att inte riskera att avbryta sessionen mitt i processen.

Min intention är att du ska kunna känna resultatet när sessionen är klar. Inte sällan beskriver mina klienter upplevelsen av sessionen som euforisk och befriande.

Praktisk information

- Sessionslängd: 2,5 timmar
Image

— HYPNOS UPPFÖLJNING

Uppföljningen bokas senast 2 veckor efter första sessionen om inte annat överenskommits. Under sessionen går vi igenom din upplevelse från tidigare session och eventuellt upplevda resultat.

Vi undersöker eventuell ny information kring samma problematik för att optimera förutsättningarna för önskat resultat.

Praktisk information

- Sessionslängd: 1,5 tim
Image

— Skicka en intresseanmälan

Hypnos nybesök Hypnos uppföljning

Image
— Adress
Hälsans hus
Fjällgatan 23B 2tr
— Kontakt
— Policy